ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการรักษาอาการปวดหลังด้วยตนเอง

ปวดหลัง ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการรักษาอาการปวดหลังด้วยตนเองตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ ท่านควรตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ก่อน เพื่อเป็นการประเมินว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้หรือไม่ ปวดหลัง.

ปวดหลัง

ปวดหลัง ท่านมีช่วงเวลาที่ไม่มีอาการปวดหลังหรืออาการปวดขาเลยในระหว่างวันหรือไม่ เช่น อย่างน้อย 10 นาทีในแต่ละวันที่ไม่มีอาการปวดใดๆเลย
มีอาการปวดหลังหรือขาร้าวลงไปไม่เกินระดับเข่า
นั่งนานๆแล้วมีอาการปวดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อลุกขึ้นจากท่านั่งแล้วอาการปวดจะลดลง
อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ก้มตัวหรือโน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่นกวาดบ้าน ทำสวน หรือทำงานบ้าน ปวดหลัง
มีอาการปวดมากขึ้นในตอนเช้าตอนตื่นนอน แต่อาการจะดีขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 30 นาที
อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่ออยู่นิ่งๆและไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปลี่ยนอิริยาบท
การเดินทำให้อาการปวดดีขึ้น
อาการดีขึ้นเมื่อนอนคว่ำ การทำท่านอนคว่ำนี้ในระยะแรกท่านอาจรู้สึกว่ามีอาการปวดมากขึ้นในช่วงประมาณ 2-3 นาทีแรก หลังจากนั้นอาการปวดจะค่อยๆลดลง
มีอาการปวดหลังที่เป็นๆหายๆหลายครั้ง ในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมา

การแปลผลแบบสอบถาม
หากท่านมีอาการทั้ง 9 ข้อ แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากในการปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ และจะได้รับผลการรักษาที่ดีมาก

หากท่านมีอาการตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ในการปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ และจะได้รับผลการรักษาที่ดี
หากท่านมีอาการตั้งแต่ 3 ข้อหรือน้อยกว่า ท่านเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้การรักษาตามหนังสือเล่มนี้ ท่านควรพบนักกายภาพบำบัด เพราะปัญหาของท่านนั้นมีความรุนแรงมากเกินกว่าที่ท่านจะสามารถใช้การรักษาด้วยตนเองตามหนังสือเล่มนี้เท่านั้น ท่านอาจต้องได้รับการดัดดึง (Spinal Manipulation) โดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยลดอาการปวดในระยะแรก และท่านจะได้รับคำแนะนำการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับปัญหาของท่านเพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง