ขายของผ่านเน็ต การขายของออนไลน์

ขายของผ่านเน็ต การขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ คุณจะต้องซื้อสินค้ามาเตรียมสำหรับขายไว้ก่อน ถ่ายรูปสินค้า และลงรายการไว้ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ พร้อมตั้งราคา ขายของผ่านเน็ต เมื่อมีผู้สั่งซื้อและโอนเงินค่าสินค้ามาให้คุณก็ สามารถจัดเตรียมสินค้าลงซองหรือกล่องพัสดุและนำส่งไปรษณีย์ได้ทันที ขายของผ่านเน็ต.

ขายของผ่านเน็ต

ขายของผ่านเน็ต
ข้อดีของการขายของอนไลน์แบบมีสินค้าสำหรับส่งทันที
– สามารถนำสินค้ามาถ่ายรูปได้ทุกมุม
– ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็ว เพราะมีสินค้าพร้อมส่งทันที
– สามารถแจ้งสภาพของสินค้าให้ลูกค้าทราบได้ว่ามีตำหนิตรงไหนหรือไม่
ข้อเสียของการขายของออนไลน์แบบมีสินค้าสำหรับส่งทันที
– ต้องออกเงินซื้อสินค้าต่างๆมาเก็บไว้ก่อน
– หากสินค้าขายไม่หมดก็จะทำให้เสี่ยงเรื่องทุนจม
ขายสินค้าแบบสั่งซื้อขายของผ่านเน็ต
ประเภทที่ 2 ร้านค้าขายสินค้าแบบสั่งซื้อ หรือที่เรียกกันว่า Pre Order ค่ะ การขายสินค้าแบบสั่งซื้อ คุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอยู่กับคุณ คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อพร้อมกับโอนเงินค่าสินค้าหรือเงินมัดจำมาให้คุณ คุณก็ไปสั่งสินค้าที่ลงรายการ ไว้จากเว็บไซต์อื่นหรือร้านอื่นมาให้ลูกค้า แต่คุณต้องแจ้งลูกค้าด้วยว่า สินค้าที่สั่งซื้อแล้วจะได้สินค้า ประมาณเมื่อไร เพราะลูกค้าต้องโอนเงินค่าสินค้าหรือเงินมัดจำมาก่อน ยอ่มต้องเป็นกังวลในสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงร้านหรือบ้านคุณแล้วจะต้องรีบเตรียมสินค้าลงซองหรือกล่องพัสดุ แล้วส่งไปรษณีย์ทันที และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วย ซึ่งมีข้อดี ข้อเสียดังต่อไปนี้
ข้อดีของการขายสินค้าแบบสั่งซื้อ
– ไม่ต้องซื้อสินค้าไว้ก่อนล่วงหน้า
– ไม่ต้องลงทุนค่าสินค้าก่อน จึงไม่ต้องห่วงเรื่องทุนจม
– ได้รับเงินมัดจำของลูกค้ามาก่อน ไม่ต้องห่วงเรื่องลูกค้าเบี้ยวมากนัก
ข้อเสียของการขายสินค้าแบบสั่งซื้อ
– หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแบบไม่มัดจำล่วงหน้า ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะเบี้ยวนัดได้ง่าย
– ไม่สามารถระบุวันที่ที่สินค้ามาถึงได้แน่นอน หรืออาจหาสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้
– สินค้าที่ส่งมาอาจไม่เหมือนกับที่สั่งซื้อไว้
– ไม่สามารถระบุสภาพของสินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์อื่นหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศได้ ขายของผ่านเน็ต.