ผอม ขาว เร็วกว่ายาบ้า เพราะมีสารเมทแอมเฟตามีนเข้มข้นสูงมากกว่า” รมว.สาธารณสุข

ผอม ขาวเกิดอุบัติเหตุ “ที่น่าห่วงคือคนเสพยาไอซ์จะมีอาการเหมือนคนเสพยาบ้า เพราะสารเมทแอมเฟตามีนจะออกฤทธิ์กระตุ้นจิตประสาท เช่น กระฉับกระเฉง อารมณ์ดีผิดปกติ นอนไม่หลับ ไม่อยากกินอาหาร แต่อาการจะรุนแรงกว่า และเกิดอาการทางจิตประสาทได้เร็วกว่ายาบ้า เพราะมีสารเมทแอมเฟตามีนเข้มข้นสูงมากกว่า” รมว.สาธารณสุข กล่าว นพ.ประดิษฐ กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลของสถาบันธัญญารักษ์พบว่า ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสารเมทแอมเฟตามีน เป็นผู้เสพไอซ์อย่างเดียว เสพไอซ์ร่วมกับยาบ้าหรือสารเสพติดอื่นๆ เข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น ผอม ขาว

ผอม ขาว

ผอม ขาว ประมาณร้อยละ 20-30 จากเดิมที่เป็นผู้เสพยาบ้าอย่างเดียว ที่น่าห่วงไปกว่านั้นพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดมีอาการทางจิตร่วมด้วย เช่น ประสาทหลอน หวาดระแวงเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยพบเพียงร้อยละ 20 เพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 45 ในปี 2555 ทั้งนี้ การบำบัดรักษายาไอซ์ ยาบ้า หรือสารกระตุ้นประสาททั้งหลาย ยังไม่มียารักษาเฉพาะ จะใช้การรักษาตามอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการซึมเศร้า บางรายรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย จะใช้ยาต้านการซึมเศร้า สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟู เนื่องจากสารเมทแอมเฟตามีนจะเข้าไปทำลายเซลล์สมอง เซลล์ประสาท

เป็นโรคที่เรียกว่าโรคสมองติดยา ต้องใช้เวลาในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัด 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก “ปัญหาที่พบคือผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนไม่น้อยออกจากการบำบัดกลางคัน ทำให้กลับไปเสพซ้ำ ขณะที่ผู้ผ่านการบำบัดครบระยะเวลาสามารถเลิกเสพยาถาวรถึงร้อยละ 90 ดังนั้นจึงอยากให้สังคม ครอบครัว เพื่อนฝูงเปิดกว้างรับผู้ที่เสพยา ผู้ติดยา ว่าเป็นผู้ป่วย ช่วยเหลือสนับสนุนในการเข้ารับรักษา รวมทั้งให้โอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตในการเรียน การทำงานโดยไม่มีการรังเกียจกีดกัน ผอม ขาว