แกลโล ลดน้ำหนัก เมื่อสาว ๆ อยากหุ่นสวยต้องการลดหุ่น วิธีแรกที่หลายคนเลือก

แกลโล ลดน้ำหนัก เมื่อสาว ๆ อยากหุ่นสวยต้องการลดหุ่น วิธีแรกที่หลายคนเลือก คือ การลดอาหารแทนการออกกำลังกาย และอาหารชนิดแรกที่คนทั่วไปเลือกที่จะลด คือ ลดแป้ง ลดข้าว ลดคาร์โบไฮเดรต ซึ่งการลดแป้งหรือการลดคาร์โบไฮเดรตอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายก็ได้ ข้อมูลจากนิตยสาร Happy+ บอกเล่าให้ฟังว่า “ทานคาร์โบไฮเดรตอย่างไร จึงไม่อ้วน” แกลโล ลดน้ำหนัก.

แกลโล ลดน้ำหนัก

แกลโล ลดน้ำหนัก ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยมหิดล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตกับการดูแลสุขภาพไว้ว่า “คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกาย และในทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งคาร์โบไฮเดรตออกเป็น 2 กลุ่มตามโครงสร้างทางเคมี ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้จะมีผลดีผลเสียต่อสุขภาพแตกต่างกัน” แกลโล ลดน้ำหนัก

กินแป้งแบบไม่อ้วน

มารู้จักชนิดของคาร์โบไฮเดรตกันก่อน

คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (Simple Carbohydrates)แกลโล ลดน้ำหนัก

เป็นคาร์โบไฮเดรตขั้นพื้นฐาน ที่เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่จำเป็นต้องย่อยหรือผ่านการย่อยเพียงเล็กน้อย ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และนำไปใช้ได้เลย ได้แก่ น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ที่รับประทานกันโดยทั่วไป เช่น น้ำตาลทราย (น้ำตายซูโครส) น้ำตาลแลคโตสในน้ำนม น้ำตาลฟรุกโตสในผัก และผลไม้ต่าง ๆ คาร์โบไฮเดรตเหล่านี้จะมีรสชาติหวาน จึงมักนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ แกลโล ลดน้ำหนัก.